2012 m. liepos 11 d., trečiadienis

Zwrot podatki


Większość Polaków pracujących na emigracji wciąż nie ubiega się o zwrot należnego im podatku, obawiając się, że może to wywołać nagatywne skutki.
Ten PRZEWODNIK odpowiada na najczęstsze wątpliwości, które usłyszeliśmy od od naszych Klientów w ciągu dwunastu lat naszej pracy.

Co to jest zwrot podatku?
Z wynagrodzenia za pracę potrącany jest podatek dochodowy. W końcu roku obrachunkowego albo po skończeniu zatrudnienia (jeśli planowany jest wyjazd z tego państwa), zatrudniony może wypełnić określony formularz i niezbędne dokumenty do miejscowego urzędu podatkowego, który bada poprawność informacji i określa sumę do zwrotu. Kiedy suma ta jest oszacowana, pracownik powinien otrzymać zwrot podatku.

Jak długo czeka się na zwrot podatku?
Zajmuje to średnio 2-3 miesiące. Długość procesu zależy od państwa, a także od tego, jak starasz się o zwrot: samemu, czy przy pomocy pośrednika. Z naszych informacji wynika, że ci, którzy korzystają z serwisu specjalistycznego biura, odzyskują pieniądze w krótszym okresie.

Jakie dokumenty są wymagane?
W większości obce urzędy podatkowe wymagają następujących formularzy:
- ksera paszportu albo innego dowodu tożsamości;
- formularza dokumentującego osiągnięty dochód oraz zapłacony podatek od wszystkich pracodawców (np. w UK będzie to druk P45 oraz P60).Czy zwrot podatku jest legalny?
Tak. Prawo podatkowe przewiduje pewną kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez płacenia podatku. Oznacza to, że W sytuacji gdy roczne płace nie były większe od tej kwoty, można otrzymać cały zapłacony podatek, czyli 100%. 
Osobom o wyższych dochodach, organ skarbowy oddaje tylko podatek nadpłacony. 

Czy możliwy jest zwrot wszystkich podatków nadpłaconych za granicą?
Tak i nie. Uzależnione jest to od czynników takich jak m.in.: ile wyniósł przychód, ile podatku się zapłaciło, czy w jakim państwie się pracowało. 
Możesz skorzystać bezpłatnego Kalkulatora, znajdującego się na naszej stronie, aby obliczyć sumę, jaka Ci przysługuje. Średni odzyskiwany zwrot wynosi około 1600 złotych.

Czy będę jeszcze mógł legalnie być zatrudnionym w kraju, z którego uzyskałem zwrot podatku?
Tak. Ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku jest procesem zgodnym z prawem i nijak nie wywołuje żadnych skutków na warunki zatrudnienia.

Czy po dokonaniu zwrotu podatku, będę miał prawo do emerytury czy innych świadczeń socjalnych?
W prawie podatkowym są dwa podstawowe kategorie opłat: składki socjalne i podatek dochodowy.
Prawo przewiduje możliwość oddania jedynie nadpłaconego podatku dochodowego. Natomiast emerytura oraz pozostałe gwarancje socjalne są opłacane ze składek dlatego nie mają nic wspólnego ze zwrotem podatku.

Czy jeżeli dostanę zwrot podatku z zagranicy, mam obowiązek płacić go w Polsce?
Nie. W przypadku gdy płaciłeś podatki w kraju zatrudnienia, w kraju nie masz obowiązku już tego robić. Wypływa to z podpisanych przez Polskę z innymi państwami, dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nawet po dokonaniu zwrotu podatku z zagranicy, w kraju nie trzeba go opłacać.

Czy zwrot podatku może być postrzegany jako uchylanie się od płacenia podatków?
Nie. Dlatego, że oddwany może być nie cały podatek, a tylko nadpłacony podatek dochodowy. Gdy zwrotowi należy się 100%, to znaczy to tylko, że nie zarobiło się minimalnego niepodlegającego opodatkowaniu poziomu dochodu w określonym państwie.Czy prawdą jest, że aby móc starać się o zwrot podatku, należy pracować za granicą kilka lat?
Nie. Nie jest ważne, jak długo było się zatrudnionym. Nawet jeżeli było się zatrudnionym tylko 2 tygodnie, ale zapłaciło się w tym czasie podatek, można się ubiegać o należący się zwrot.

Czy mam prawo ubiegać się o zwrot podatku, w przypadku gdy nie mam wszystkich niezbędnyuch formularzy?
Tak. Jednak w tym wypadku najlepiej użyć pośrednicta specjalistycznego specjalisty, jaki może wejść w kontakt z poprzednim pracodawcą lub urzędem podatkowym w celu pozyskania potrzebnych druków.

Czy można ubiegać się o zwrot podatku osobiście, bez korzystania z profesjonalnych serwisów firm pośredniczących?
Tak. Pracownik sam może kontaktować się z zagranicznym urzędem skarbowym. Niestety nasze doświadczenie pokazuje, że nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Najczęściej występujące problemy to:
- nieprawidłowo wypisane dokumenty,
- dopełniające zapytania od organu skarbowego, na jakie od razu trudno udzielić wyjaśnień,
- gubienie wysłanych druków,
- trudności z komunikacją, w przypadku gdy zatelefonuje urzędnik z urzędu podatkowego i trzeba będzie osobiście udzielać mu wyjaśnień.